Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2013

sratataj
20:46
7771 cd83 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viatatuaze tatuaze

October 08 2013

sratataj
12:16
5013 3711 420
Reposted fromniggas niggas

October 01 2013

sratataj
15:18
3886 cebb 420
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viatatuaze tatuaze

May 27 2013

sratataj
13:24
sratataj
13:22
5398 60f5 420
Reposted frommagicworld magicworld

May 22 2013

sratataj
19:15
8552 03c9
Reposted fromAdosz97 Adosz97

May 21 2013

sratataj
20:53
- Jesteś zła ?
-Nie , ale jest mi przykro .
-Cholera , wolałbym już żebyś była zła .
-Dlaczego ?
-Bo jak jesteś wściekła to jest w Tobie mnóstwo energii , wydajesz sie taka pełna życia , a Twoje oczy wręcz płoną , ale kiedy jesteś smutna , lub gdy jest Ci przykro to jesteś taka wymięta z emocji , nieobecna . Martwa .
— Rozmowa z K .
sratataj
20:48
mimo, że ja nie umiem już sam,
bez Ciebie wstać
— lemon
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 12 2013

sratataj
16:31
Każdy z nas ma osobę, której chce po­wie­dzieć nie od­chodź. Każdy z nas ko­goś kocha. Każdy z nas przez ko­goś cier­pi, cier­piał, lub cier­pieć będzie. Każdy z nas ma uczu­cia, na­wet jeśli uk­ry­te gdzieś głębo­ko na dnie. Każdy z nas ma wspom­nienia, które, gdy się po­jawiają, przyp­ra­wiają o łzy.
sratataj
16:30
sratataj
16:28

Ja: Muszę schudnąć. Wyglądam, jak jebany wieloryb.

Ona: Pfff, masz nogi zgrabniejsze od moich!

Ja: Przekonałaś mnie... To co? Pizza?

Ona: Spierdalaj.
     

Reposted fromdo3razy-sztuka do3razy-sztuka

February 20 2013

13:24
13:24
1832 b2d0 420

☺☻

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viatatuaze tatuaze
sratataj
13:23
8676 b48b 420
Reposted fromseqel seqel viatatuaze tatuaze
sratataj
13:21
4614 0874 420
Reposted fromkatvont katvont viatatuaze tatuaze
sratataj
13:20
0200 0be2
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viatatuaze tatuaze
sratataj
13:19
0919 3007 420
What if I died without you?
sratataj
13:19
3050 e0da 420
Reposted fromtatuaze tatuaze
sratataj
13:19
3639 387a 420
Reposted fromplugss plugss viatatuaze tatuaze
sratataj
13:18
0849 53c3
tights
Reposted from9agucha 9agucha viatatuaze tatuaze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl